Om os

Som advokat af dansk og luxembourgsk nationalitet rådgiver jeg internationale klienter, hovedsageligt omkring skatte- og selskabsret.

Min danske advokatbestalling har jeg deponeret i ferbuar 2013 på grund af uforenelighed mellem danske og luxembourgske advokatetiske regler, især med henblik på tavshedspligten. Siden da rådgiver jeg udelukkende omkring luxembourgsk lovgivning.

Som erhvervsadvokat består min hovedaktivitet i rådgivning. Målsætningen er herved at forklare komplicerede juridiske og økonomiske sammenhæng så enkelt som muligt. Det uforståelige "jurasprog" forsøger vi bedst muligt at undgå. Vi lægger stor vægt på at vores klienter forstår, hvad vi meddeler dem.

Blandt vores klienter findes ikke blot internationale erhvervisksomheder og investeringsforeninger men ogs åprivatpersoner der har valgt Luxembourg som bopæl eller arbejdsplads.

Vi arbejder på lige fod på dansk, tysk og engelsk, hvorved den på fransk forfattede luxembourgske lovgivning står i centrum. Medens der intet usædvanligt er i Luxembourg i at beherske tre sprog - tysk, fransk og engelsk, afdækker vi med det danke en yderligere niche.